Proszę czekać
Proszę czekać...

Rejestracja

Dane osobowe

Wyścigi

*
*
*
* DD.MM.YYYY
*
*
*
*
*
*

Kategoria

Proszę wybrać wyścig

Dodatkowe

Proszę wybrać wyścig
Rybniczanin

Klauzula

(*) "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację EDF Polska ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik w celu marketingowym zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz926 ze zm.) Wyrażam także zgodę na informowanie innych podmiotów oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji i materiałów produktowych, w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości sms, poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy/a faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania."
(*) Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem wyścigu oraz akceptuję wszelkie jego warunki.